Groep 3, 4

Welkom in groep 3 en 4!

Groep 3 en 4 bestaat uit 16 kinderen. In groep 3 zitten negen  kinderen en groep 4 bestaat uit zeven kinderen.

Op maandag en dinsdag staat juf Pauline voor de groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Inge in de groep.

Via de website kunt u op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurt in de klas en waar we mee bezig zijn.

We gaan er een leerzaam en gezellig jaar van maken.

Juf Inge en juf Pauline

Algemene informatie

In groep 3 staat leren lezen centraal. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Lijn 3’.  Dit is een nieuwe methode voor het aanvankelijk lezen. In deze methode wordt ook aandacht besteed aan spelling, taal, woordenschat en wereldoriëntatie. Ook leren de kinderen schrijven en rekenen.

In groep 4 gaan we natuurlijk door met het leren lezen. De vakken taal, spelling en begrijpend lezen zijn nieuw voor de kinderen.

Contact

CBS Koningin Wilhelmina

De Hagen 15

9161 BX Hollum - Ameland

T: 0519-554500

E: info@cbskoninginwilhelmina.nl