Groep 3, 4

Welkom in groep 3 en 4!

Groep 3 en 4 bestaat uit 12 kinderen. In groep 3 zitten vijf kinderen en groep 4 bestaat uit zeven kinderen.

Op maandag en vrijdag staat juf Pauline voor de groep. Op dinsdag, woensdag en donderdag juf Janke.

Via Social Schools kunt u op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurt in de klas en waar we mee bezig zijn.

We gaan er een leerzaam en gezellig jaar van maken.

 

Algemene informatie
In groep 3 staat leren lezen centraal. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Lijn 3’.  Dit is een nieuwe methode voor het aanvankelijk lezen. In deze methode wordt ook aandacht besteed aan spelling, taal, woordenschat en wereldoriëntatie. Ook leren de kinderen schrijven en rekenen.

In groep 4 gaan we natuurlijk door met het leren lezen. De vakken taal, spelling en begrijpend lezen zijn nieuw voor de kinderen.

Contact

CBS Koningin Wilhelmina

De Hagen 15

9161 BX Hollum - Ameland

T: 0519-554500

E: info@cbskoninginwilhelmina.nl