MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen

I.J de Vries voorzitter/MR-lid ouders
C. Brouwer secretaris / MR-lid ouders
H. Wansink MR-lid pers.
J. de Boer MR-lid pers.

De Medezeggenschapsraad (M.R.).
In de medezeggenschapsraad zitten 2 ouders en 2 personeelsleden. De ouders worden tijdens de ledenvergadering uit en door de ouders gekozen. De personeelsleden worden uit en door het team gekozen. Uit de 2 gekozen ouders worden de voorzitter en de secretaris benoemd. De MR heeft advies- en instemmingsrecht over onderwerpen die direct met het onderwijs te maken hebben, zoals: het schoolplan, de vakantieregeling, sollicitatieprocedures e.d. Verder voeren ze open overleg met het bevoegd gezag. En waakt zij tegen discriminatie. Ouders kunnen, via de ouder geleding van de MR, agendapunten aandragen. De werkzaamheden van de MR worden middels een geschreven jaarverslag kenbaar gemaakt.

Contact

CBS Koningin Wilhelmina

De Hagen 15

9161 BX Hollum - Ameland

T: 0519-554500

E: info@cbskoninginwilhelmina.nl