MR/SGR

De SGR (SchoolGemeenschapsRaad) is een combinatie van MR (ouder- en leerkrachtgeleding) en ouderraad.

I.J. de Vries voorz. / MR-lid ouders
J. Kooiker penningmeester
C. Smit secretaris / MR-lid ouders
H. Bruin MR-lid pers.
F. Russchen MR-lid pers.
N. Drenth lid
S. de Groot lid
J. Leijstra lid
A.D. de Vries lid

De Medezeggenschapsraad (M.R.).
In de medezeggenschapsraad zitten 2 ouders en 2 personeelsleden. De ouders worden tijdens de ledenvergadering uit en door de ouders gekozen. De personeelsleden worden uit en door het team gekozen. Uit de 2 gekozen ouders worden de voorzitter en de secretaris benoemd. De MR heeft advies- en instemmingsrecht over onderwerpen die direct met het onderwijs te maken hebben, zoals: het schoolplan, de vakantieregeling, sollicitatieprocedures e.d. Verder voeren ze open overleg met het bevoegd gezag. En waakt zij tegen discriminatie. Ouders kunnen, via de ouder geleding van de MR, agendapunten aandragen. De werkzaamheden van de MR worden middels een geschreven jaarverslag kenbaar gemaakt.

De Schoolgemeenschapsraad (S.G.R.).
In de schoolgemeenschapsraad zit de gehele M.R. aangevuld met nog 4 andere ouders. Ook deze ouders worden tijdens de ledenvergadering uit en door de ouders gekozen. Zij ondersteunen de M.R.-leden met advies, en helpen bij het organiseren van bijzondere gebeurtenissen, zoals het sinterklaasfeest, de feestelijke ouderavond en de laatste schooldag. Verder regelen ze dat de nodige klussen worden uitgevoerd. Waar nodig doen ze, middels de ouderhulplijst, een beroep op andere ouders.

Contact

CBS Koningin Wilhelmina

De Hagen 15

9161 BX Hollum - Ameland

T: 0519-554500

E: info@cbskoninginwilhelmina.nl