Het Team

 

Groep 1/2 Sietsche Atsma
Hilly Bruin
Groep 3/4

Pauline Bruin
Hanneke Wansink

Groep 5/6

Janke de Boer
Inge Dokter (intern begeleider)
Annet Bannink (directeur) 

Groep 7/8 Willy Fischer
RT Fenny Russchen

De samenstelling van het team:

Aan onze school zijn 9 leerkrachten verbonden. Veel leraren bij ons op school werken parttime. De verschillende combinatiegroepen hebben twee leerkrachten. Die leerkrachten hebben overleg over het werk in de groepen. Zo kunnen ze elkaar aanvullen. Ook is er een leerkracht die aandacht geeft aan de kinderen die extra zorg nodig hebben.

Eén keer per 2 weken hebben de leerkrachten een teamvergadering. Tijdens een teamvergadering wordt o.a. gesproken over onderwijsinhoudelijke punten.

De taakverdeling binnen het team:

Door een duidelijke taakverdeling binnen het team proberen we het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen:

  1. directie (Annet Bannink): verantwoordelijk voor de organisatie binnen de school en de contacten naar buiten toe.
  2. groepsleerkrachten: verantwoordelijk voor hun groep, contacten met ouders.
  3. interne begeleider (Inge Dokter): coördineert alle zaken die met individuele hulp aan kinderen te maken heeft.
  4. leerkracht (juf Fenny): geeft hulp aan individuele leerlingen of kleine groepjes.
  5. Vakleerkracht gym: Marleen van der Meij.

Contact

CBS Koningin Wilhelmina

De Hagen 15

9161 BX Hollum - Ameland

T: 0519-554500

E: info@cbskoninginwilhelmina.nl