Het Team

 

Groep 1/2 Sietsche Atsma
Marrit Molenaar
Groep 3/4 Pauline Bruin
Janke de Boer
Groep 5/6 Willy Fischer
Marrit Molenaar 
Groep 7/8 Hanneke Wansink
Inge Dokter
directie Annet Bannink

Samenstelling van het team:

Aan onze school zijn 8 leerkrachten verbonden. Veel leraren bij ons op school werken parttime. De verschillende combinatiegroepen hebben twee leerkrachten. Die leerkrachten hebben overleg over het werk in de groepen. Zo kunnen ze elkaar aanvullen. 

Eén keer per 2 weken hebben de leerkrachten een teamvergadering. Tijdens een teamvergadering wordt o.a. gesproken over onderwijsinhoudelijke punten.

De taakverdeling binnen het team:

Door een duidelijke taakverdeling binnen het team proberen we het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen:

  1. directie (Annet Bannink): verantwoordelijk voor de organisatie binnen de school en de contacten naar buiten toe.
  2. groepsleerkrachten: verantwoordelijk voor hun groep, contacten met ouders.
  3. interne begeleider (Inge Dokter): coördineert alle zaken die met individuele hulp aan kinderen te maken heeft.
  4. vrijwilliger (juf Linda): geeft hulp aan individuele leerlingen of kleine groepjes.
  5. Vakleerkracht gym: Johann Jansen (tijdelijk)

Contact

CBS Koningin Wilhelmina

De Hagen 15

9161 BX Hollum - Ameland

T: 0519-554500

E: info@cbskoninginwilhelmina.nl