Visie en Missie

Samen zijn we onderweg. Iedereen is welkom en iedereen hoort erbij. Je mag er zijn en we doen ons best voor jou. Samen hebben we hetzelfde doel voor ogen.

Onze visie:

De Koningin Wilhelminaschool is een christelijke basisschool die kinderen de kans geeft zich optimaal te ontwikkelen tot kinderen met voldoende kennis en sociale vaardigheden, open en vrolijk in de wereld. Kinderen die zelfstandig zijn en zich bewust zijn van hun eigen nieuwsgierige, unieke persoonlijkheid en kwaliteiten. Kinderen die zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun omgeving.

Onze missie:

De Koningin Wilhelminaschool is een christelijke basisschool. Dat betekent dat wat we doen geïnspireerd wordt door het geloof, met de bijbel als leidraad. Vanuit die visie proberen we recht te doen aan elk individu, door de sfeer op school zo te laten zijn dat kinderen zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Het omgaan met elkaar, normen en waarden, respect voor een ander, regels en afspraken vinden wij heel belangrijk.

Wij willen hiermee bereiken dat de kinderen zelfvertrouwen en positief gedrag ontwikkelen. Dat een kind zich emotioneel en verstandelijk kan ontwikkelen via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, waarbij het kennis kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in onze maatschappij. Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, moet ons onderwijs zijn afgestemd op de behoefte van de leerlingen. De specifieke doelen voor vak- en vormingsgebieden worden verwoord in het Schoolplan.

Uw steun als ouder, begrip en openheid, kan dit alleen maar stimuleren.

De school is niet alleen een leerfabriek, er zijn ook andere waarden, die wij d.m.v. onze identiteit inhoud proberen te geven.

Contact

CBS Koningin Wilhelmina

De Hagen 15

9161 BX Hollum - Ameland

T: 0519-554500

E: info@cbskoninginwilhelmina.nl