Op donderdag 29 maart vierden we het Paasfeest op school. Eerst was er een gezamenlijke viering en aansluitend een paaslunch voor de hele school.