4x wijzer

 

We geven de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur op de manier en volgens de methode van Vierkeerwijzer. 

Vanuit een rijke leeromgeving ontdekken de leerlingen, op hun eigen manier, het antwoord op de belangrijke vragen van het thema. Die eigen manier heeft de maken met de acht intelligenties gebaseerd op de theorie van Howard Gardner. Het is voor sommige kinderen een verademing om eens even niet alleen talig bezig te zijn want ons onderwijs is over het algemeen talig. Wat voor ons ook van belang is, is dat er minimaal gebruik wordt gemaakt van een ‘schermpje’.