Meldcode

Iedereen die werkt met kinderen en jongeren is verplicht een meldcode te hebben en deze te volgen. De meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

De vijf stappen meldcode

 1. Signalen in kaart brengen
 2. Overleg met een professional
 3. Ga in gesprek met de ouder of het kind
 4. Wegen
  1. Er er vermoeden van geweld?
  2. Is er acute of structurele onveiligheid?
  3. Kan je hulp organiseren?
  4. Is er acceptatie van hulp?
  5. Is er veiliger?
 5. Beslissen