Kanjerschool

Op onze school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij—als zich problemen voordoen– oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.

Voor meer informatie is er op school een folder of kunt u de website www.kanjertraining.nl bezoeken.