De Vereniging

De bestuursvorm van de koningin Wilhelminaschool is een vereniging. De vereniging heeft ledenĀ en uit hun midden kiezen de leden een bestuur. De leden hebben op grond van de statuten rechten, zoals bijvoorbeeld stemrecht bij verkiezingen, en kunnen deze uitoefenen tijdens de algemene ledenvergadering.

Het bestuur bestaat uit 2 delen:

  1. Een dagelijks bestuur
  2. Een toezichthoudend deel

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de lopende bestuurstaken. Zij vergaderen 1 keer per maand met de directeur van de school.

Het toezichthoudend deel van het bestuur kijkt mee over de schouder van het dagelijks bestuur en houdt de vinger aan de pols als het gaat om taken en bevoegdheden.