Aanmelden

Als u besluit om uw kind aan te melden op onze school, vult u het aanmeldingsformulier in. U krijgt dan een week of zes voordat uw kind 4 jaar wordt een telefoontje van één van de juffen van groep 1. Zij komen op huisbezoek en maken een afspraak voor de wen-momenten.