Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel geven we aan waar de school zelf zorg kan bieden, waarvoor we extra zorg moeten inkopen en waar we die zorg niet meer kunnen bieden.