Ouderbetrokkenheid

De ouders van onze leerlingen zijn onze belangrijkste gesprekspartners en wij zijn dan ook blij dat we veel ouders regelmatig zien en spreken. Dat is natuurlijk ook het voordeel van een kleine school.

Sommige ouders zijn nog extra betrokken omdat ze een taak vervullen. Bijvoorbeeld bestuurslid, MR lid of lid van de oudercommissie.