Team

Aan onze school zijn 8 leerkrachten verbonden. Veel leraren bij ons op school werken parttime. De verschillende combinatiegroepen hebben twee leerkrachten. Die leerkrachten hebben overleg over het werk in de groepen. Zo kunnen ze elkaar aanvullen. 

Twee keer per maand hebben de leerkrachten een teamvergadering. Tijdens een teamvergadering wordt o.a. gesproken over onderwijsinhoudelijke punten. Elke maand vergaderen de teamleden ook per bouw in het zogenaamde bouwoverleg.

De taakverdeling binnen het team:

Door een duidelijke taakverdeling binnen het team proberen we het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen:

  1. directie (Annet Bannink): verantwoordelijk voor de organisatie binnen de school en de contacten naar buiten toe.
  2. groepsleerkrachten: verantwoordelijk voor hun groep, contacten met ouders.
  3. interne begeleider (Inge Dokter en Pauline Bruin): coördineert alle zaken die met individuele hulp aan kinderen te maken heeft.
  4. vrijwilliger (juf Linda): geeft hulp aan individuele leerlingen of kleine groepjes
  5. Plusklasleerkracht: Johann Jansen. Organisatie en coördinatie van de eilandbrede plusklas